BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center

BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 1

BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center

 

THAY NHỚT BMW C650 GT 

1. Sản phẩm được sử dụng: Repsol Scooter 5W40

  • Dầu gốc: tổng hợp hoàn toàn
  • API: SL
  • JASO: MA2
  • Chỉ số nhớt: 170
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha

2. Dung tích dầu máy của xe BMW C650 GT

Full xe 3.1L

3. Lọc nhớt K&N cho BMW C650 GT: K&N 164

BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 2BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 3

BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 4BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 5BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 6BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 7BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 8BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 9BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 10BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 11BMW C650 GT Thay nhớt tại Express Center 12