COMBO CÁC SẢN PHẨM DẦU NHỚT – PHỤ TRỢ

Express Center tiếp tục mang đến những combo các sản phẩm dầu nhớt và phụ trợ cao cấp nhập khẩu từ châu Âu cho các dòng xe số, xe tay ga và phụ trợ khi quý khách mua hàng tại các cửa hàng Express Center và trên các nền tảng mua hàng Online. (20/05/2023 – 30/09/2023)

 

COMBO NHỚT XE SỐ – CÔN TAY PHỔ THÔNG

 1. Essenza Sport 10W40 + Phụ gia xăng G20 20ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 230,000 đồng (Giá gốc 315,000 đồng – tiết kiệm 25 %)
 1. Shell Advanced Ultra 10W40 + Phụ gia xăng G20 20ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 280,000 đồng (Giá gốc 350,000 đồng – tiết kiệm 20%)
 1. Repsol Racing 10W40 + Phụ gia xăng G20 20ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 330,000 đồng (Giá gốc 390,000 đồng – tiết kiệm 15%)
 1. Fuchs Silkolene 10W40 + Phụ gia xăng G20 20ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 330,000 đồng (Giá gốc 395,000 đồng – tiết kiệm 15%)
 1. Xado 5W40/10W40 MA Phụ gia xăng G20 20ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 350,000 đồng (Giá gốc 440,000 đồng – tiết kiệm 25%)

COMBO NHỚT XE CÔN TAY THỂ THAO – XE PHÂN KHỐI LỚN

 1. Nils Race 10W40 + phụ gia xăng G20 20ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 400,000 đồng (Giá gốc 495,000 đồng – tiết kiệm 20%)
 1. Xado Racing 10W40 15.5 + phụ gia khôi phục động cơ Xado Ex120 Moto 4ml:
 • Giá combo: 400,000 đồng (Giá gốc 630.0000 đồng – tiết kiệm 35%)
 1. Voltronic XM Blue + phụ gia xăng G20 20ml + phủ sứ động cơ E59 20ml:
 • Giá combo: 400,000 đồng (Giá gốc 500,000 đồng – tiết kiệm 20%)
 1. Voltronic XM Platinum + phụ gia xăng G20 20ml + phủ sứ động cơ E59 20ml:
 • Giá combo: 450,000 đồng (Giá gốc 550,000 đồng – tiết kiệm 20%)
 1. Voltronic XM Black + phụ gia xăng G20 20ml + phủ sứ động cơ E59 20ml:

Giá combo: 460,000 đồng (Giá gốc 555,000 đồng – tiết kiệm 15%)

COMBO NHỚT XE TAY GA HONDA (CẤP NHỚT W30)

 1. Essenza Scooter 5W30 0.8L + nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml
 • Giá combo: 210,000 đồng (Giá gốc 295,000 đồng – tiết kiệm 30%)
 1. Shell Helix Ultra 5W30+ nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 300,000 đồng (Giá gốc 399,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Mobil1 ESP 5W30 + nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 300,000 đồng (Giá gốc 399,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Nils Scooter 5W30 + nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 300,000 đồng (Giá gốc 395,000 đồng – tiết kiệm 25%)

COMBO NHỚT XE TAY GA YAMAHA/SUZUKI (CẤP NHỚT W40)

 1. Essenza Scooter 5W40 0.8L + nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml
 • Giá combo: 220,000 đồng (Giá gốc 310,000 đồng – tiết kiệm 30%)
 1. Mobil1 FS 0W40 + nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 300,000 đồng (Giá gốc 410.000đồng – tiết kiệm 30%)
 1. Motul X-cess 8100 5W40 + nhớt láp Motul 80W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 300,000 đồng (Giá gốc 395,000 đồng – tiết kiệm 25%)

COMBO NHỚT ĐẶC BIỆT (CÔN TAY + TAY GA)

 1. Voltronic 2.5W40 MotoGP + phụ trợ xăng G20 20ml + súc động cơ E20 20ml + phủ sứ động cơ E59 20ml:
 • Giá combo: 460,000 đồng (Giá gốc 606,000 đồng – tiết kiệm 24%)
 1. Voltronic XM Scooter + nhớt láp Xado 75W90 150ml + phủ sứ động cơ E59 20ml:
 • Giá combo: 450,000 đồng (Giá gốc 555,000 đồng – tiết kiệm 20 %)
 1. Xado Scooter 7.5W35 + nhớt láp Xado 75W90 150ml + phụ gia động cơ Verylube 20ml:
 • Giá combo: 400,000 đồng (Giá gốc 515,000 đồng – tiết kiệm 22%)

COMBO PHỤ TRỢ

 1. Voltronic IX50 dưỡng sên chai 400ml + Voltronic IX69K vệ sinh sên chai 800ml  + dụng cụ vệ sinh sên:
 • Giá combo: 430,000 đồng (Giá gốc 575,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Voltronic IX50 dưỡng sên chai lớn 600ml + Voltronic IX69K vệ sinh sên chai 800ml  + dụng cụ vệ sinh sên:
 • Giá combo: 450,000 đồng (Giá gốc 619,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Voltronic M50 dưỡng sên ceramic chai 400ml + Voltronic IX69K vệ sinh sên chai lớn 600ml  + dụng cụ vệ sinh sên:
 • Giá combo: 460,000 đồng (Giá gốc 595,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Voltronic E20 300ml súc động cơ + Voltronic G20 300ml phụ gia vệ sinh xăng
 • Giá combo: 450,000 đồng (Giá gốc 589 ,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Voltronic E59 300ml phủ sứ ceramic + Voltronic G30 300ml phụ gia xăng tăng octane:
 • Giá combo: 650,000 đồng (Giá gốc 847,000 đồng – tiết kiệm 25%)
 1. Voltronic E59 + Voltronic G30 + Voltronic E20:
 • Giá combo: 800,000 đồng (Giá gốc 1,146,000 đồng – tiết kiệm 30%)