Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 1

 Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu

Vào ngày 19/11/2017 vừa qua, Express Center đã hân hạnh trở thành nhà tài trợ cho giải thi đấu bộ môn Moto Gymkhana tại thành phố biển Vũng Tàu.

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 2

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 3

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 4

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 5

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 6

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 7

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 8

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 9

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 10

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 11

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 12

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 13

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 14

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 15

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 16

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 17

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 18

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 19

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 20

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 21

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 22

Express Center đồng hành cùng Giải thi đấu Gymkhana Vũng Tàu 23