Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 1

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker

Vào ngày chủ nhật 01/10/2017 vừa qua, Express Center đã đồng hành cùng buổi sinh nhật của hội nhóm Winner 150 mạnh nhất Việt Nam – Winner The Joker. Tại buổi sinh nhật, Express Center đã trao những phần quà là các sản phẩm dầu nhớt đỉnh cao đến từ cỗ xe tăng Đức – Voltronic.

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 2

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 3

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 4

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 5

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 6

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 7

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 8

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 9

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 10

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 11

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 12

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 13

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 14Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 15

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 16

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 17

Express Center đồng hành cùng Sinh Nhật 01 Năm Winner The Joker 18