EXPRESS CENTER THAM DỰ SỰ VIETNAM MOTO FESTIVAL 2018

EXPRESS CENTER THAM DỰ SỰ VIETNAM MOTO FESTIVAL 2018

Vào ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Express Center đã vinh dự cùng biker 3 miền tham dự sự kiện dành cho các biker lớn nhất năm – Vietnam moto festival 2018. Sau đây là những hình ảnh sống động từ ngày hội: