FUEL CATALYST – EXPRESS CENTER Q12

FUEL CATALYST – EXPRESS CENTER Q12

(19/10 – 31/10/2018)

Nhằm tri ân quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại Express Center Quận 12 trong suốt thời gian gần 1 năm vừa qua, Express Center tung ra chương trình “FUEL CATALYST” . Khi quý khách ghé đến trung tâm Express Center Quận 12 mua sản phẩm sẽ có cơ hội nhận được pha gia xúc tác nhiên liệu Fuel Catalyst trị giá 710.000 , chi tiết CTKM như sau:

– Đối với hóa đơn từ 333.000đ sẽ được miễn phí 01 bộ xúc tác nhiên liệu (Áp dụng duy nhất vào thứ 6 ngày 19/10, thứ 7 ngày 20/10 & Chủ nhật ngày 21/10)

– Đối với hóa đơn từ 555.000đ sẽ được miễn phí 01 bộ xúc tác nhiên liệu (từ 22-31/10)

– Đối với hóa đơn từ 777.000đ sẽ được miễn phí 02 bộ xúc tác nhiên liệu (từ 22-31/10)

Lưu Ý:

– Chương trình chỉ áp dụng tại Express Center Quận 12

– Số lượng Fuel catalyst chỉ còn 30 bộ, quý khách ghé sớm để được áp dụng.

– Chương trình sẽ kết thúc khi hết sản phẩm fuel Catalyst.

FUEL CATALYST là một chất rắn tập hợp các kim loại, với kim loại chính là Tin. Chúng tạo thành một chất xúc tác hoạt động như một bộ tăng octane vĩnh cửu, xúc tác tăng cường đốt cháy và các chất làm sạch carbon trong buồng đốt. Khi nhiên liệu chảy qua chất xúc tác nhiên liệu FUEL CAT, một phản ứng hóa học ngay lập tức diễn ra. Hình dạng, nhiệt độ và tốc độ của quá trình đốt cháy được biến đổi, làm cho quá trình đốt cháy hoàn thiện hơn và thậm chí, góp phần nâng cao hiệu quả động cơ. Chất xúc tác nhiên liệu FUEL CAT hỗ trợ quá trình đốt cháy bằng cách đảm bảo rằng nhiên liệu rất đồng nhất, mạnh mẽ, nhất quán và ổn định.