GIẢM GIÁ TẠI EXPRESS CENTER THỦ ĐỨC

DANH SÁCH SẢN PHẨM GIẢM GIÁ TẠI EXPRESS CENTER THỦ ĐỨC
Mã SP TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG GIÁ BÁN LẺ GIÁ CTKM
8997020650471 AGIP 4T SUPER 20W50 – 1L 81                        125,000                                  79,000
8003699008472 ENI I-RIDE MOTO 20W-50 (12*1L) 1L 9                        450,000                                250,000
8003699008212 ENI I-RIDE MOTO GP(RACING) 10W-60 (12*1L) 1L 1                        370,000                                270,000
079567351047 LUCAS- WD-40 MACHINE & ENGINE DEGREASER (450ML) 2                        145,000                                125,000
049807105129 LUCAS – DEEP CLEAN FUEL SYSTEM CLEANER (473ML) 14                        355,000                                290,000
5055107433720 Mobil Super 2000 X1 10W-40 – 1L 11                        145,000                                109,000
5055107433690 Mobil Super 1000 X1 15W-40 – 1L 14                        135,000                                109,000
5055107432334 Mobil 1 New Life 0W-40 – 4L 3                     1,080,000                                750,000
3374650233888 MOTUL 8100 X-CLEAN SAE 5W40 – 5L 5                     1,800,000                            1,000,000
SP000003 ND- EX135 (40T-14T) 3                        200,000                                170,000
8410921851056 RP DIESEL TURBO SHPD 15W40 (5L) 5L 1                        569,000                                380,000
8410921004346 RP MOTO V-TWIN 4T 20W50 -1L 1L 1                        250,000                                120,000
8997018820237 RP ELITE SUPER 20W50 – 1L 12                        140,000                                  90,000
8410921004513 RP MOTO TOWN 4T 20W50 -1L 1L 7                        155,000                                  90,000
8885009220640 SYNERGY SCOOTER 10W40 (1L) 1L 1                        140,000                                100,000
9310009015686 VL CHAMP 4T SCOOTER 10W40 (1L) 1L 1                        120,000                                100,000
3267025010613 EIF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30 -5L 3                     1,190,000                                790,000
3267025010873 EIF EVOLUTION SXR FE 5W40 -5L 3                     1,185,000                                785,000
LƯU Ý
– Chương trình chỉ áp dụng cho Express Center Thủ Đức
– Chương trình diễn ra đến hết 30/09/2019
– Chương trình giảm giá sốc đặc biệt nên không áp dụng thêm CTKM khác, ưu đãi thẻ thành viên