Mini Game Mua hàng với ?GIÁ SỐC 29k?

⚡Trong Live Stream mua hàng với giá trải nghiệm XM Platinum https://bit.ly/2WEl00J

⚡ 04 người ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng đã được xác nhận đơn hàng thành công mua XM Platinum với giá 299k sẽ được ưu đãi mua thêm bộ sản phẩm:

️?Motul 300V

️?XADO Racing

️?Voltronic XM Black

️?Fuchs Silkolene

?Chỉ với giá 29k? mỗi sản phẩm

⛔Link Live Stream: https://bit.ly/2WEl00J

⛔Ngày công bố: 18/6/2019

?Link kết quả: https://bit.ly/2XyqdLK