LƯU Ý:

  • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến do quà tặng có số lượng giới hạn.
  • Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác có tại Express Center.