MỪNG KHAI TRƯƠNG GARAGE QUẢNG HƯNG PNA

MỪNG KHAI TRƯƠNG GARAGE QUẢNG HƯNG PNA

Express Center là nhà phân phối chính dầu nhớt nhập khẩu cho Garage Quảng Hưng. Buổi khai trương với sự có mặt của rất nhiều những người chơi xe ô tô, độ xe ô tô và các tay drift đến từ D1 Workshop.