Share Live Stream Nhận Quà Khủng

Share Live Stream của Admin Huy Trần để nhận bộ Combo:

  • 01 chai Xado Racing
  • 01 chai nước rửa xe Xado Penguin
  • 01 chai xịt tóc Xado Leco

03 bạn may mắn nhất sẽ được quay Random từ các bạn share live stream ở chế độ công khai

Link live stream: http://bit.ly/36w3Bgm

Link Mini Game: http://bit.ly/2u7EbI8