Combo Xe Số Shell Ultra 10w40 1L + Phụ Gia Xăng Voltronic G20 20ml + Phụ Gia Nhớt Verylube Turbo 20ml

1 đã bán

300,000

Combo gồm :

  • Nhớt Xe Số – Côn Tay Shell Ultra 10w40 1L.
  • Phụ Gia Xăng Voltronic G20 20ml
  • Phụ Gia Nhớt Xado Verylube Turbo 20ml

HDSD : Phụ gia xăng Voltronic G20 bình xăng phổ thông 4L sử dụng 20ml. Phụ gia nhớt Xado đổ chung với nhớt mới

 

Flash Sale

0