Gói chăm sóc siêu cấp

1,400,000 999,000

Tiết kiệm: 401,000 (29%)
1 03 lần thay nhớt Áp dụng tất cả các dòng sản phẩm dầu nhớt có dung tích 1L <300.000đ

( 03 lần trị giá 900.000đ)

2 04 Lần rửa xe miễn phí Dịch vụ sẽ được triển khai vào 01.05.2021
(04 lần trị giá 120.000đ)
3 03 Lần xúc rửa động cơ 03 lần trị giá 150.000đ
4 01 Lần phủ Ceramic láp Dịch vụ mới – Trị giá 110.000đ
5 01 Lần vệ sinh buồng đốt Dịch vụ mới – Trị giá 120.000
Danh mục: