Gói chăm sóc tiện ích

990,000 699,000

Tiết kiệm: 291,000 (29%)
1 02 lần thay nhớt Áp dụng tất cả các dòng sản phẩm dầu nhớt có dung tích 1L <300.000đ

(02 lần trị giá 600.000đ)

2 02 Lần rửa xe miễn phí Dịch vụ sẽ được triển khai vào 01.05.2021
(02 lần trị giá 60.000đ)
3 02 Lần xúc rửa động cơ 02 lần trị giá 100.000đ
4 01 Lần phủ Ceramic láp Dịch vụ mới – Trị giá 110.000đ
5 01 Lần vệ sinh buồng đốt Dịch vụ mới – Trị giá 120.000
Danh mục: