Trưởng nhóm/ Nhân viên Kinh Doanh

Mô tả công việc: Tìm kiếm thị trường, nhà phân phối cửa hàng kinh doanh [...]