MUA HÀNG TẠI ĐÂY
  • Chương trình này được áp dụng cho các cửa hàng Express Center trên toàn quốc.
  • Chương trình được áp dụng online tại các kênh thương mại điện tử của Express Center.
  • Chương trình không áp dụng các chương trình khuyến mãi đang hiện có tại Express Center và chương trình dành cho thẻ Thành Viên