Biển số định danh là gì? Những lưu ý cần biết!

Biển số xe định danh sẽ đi theo chủ xe suốt đời, không được phép mua bán, chuyển nhượng; mỗi chủ xe được sở hữu nhiều biển số… là những nội dung chính trong thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7. Để biết thêm thông tin chi tiết thì hãy cùng Express Center tìm hiểu nhé!

1. Biển số định danh là gì?

Biển số định danh là thuật ngữ được đề cập trong Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại (tháng 6 năm 2023), chưa có văn bản pháp luật chính thức nào sử dụng thuật ngữ này.

Bien so dinh danh

Dự thảo Thông tư đề cập đến “biển số định danh” và mô tả ý nghĩa của nó như sau: “Biển số định danh” được hiểu là biển số xe được quản lý và cấp theo mã định danh của chủ xe. Tức là mỗi chủ xe sẽ có một mã định danh riêng để xác định biển số xe của mình. Trong trường hợp chủ xe là người Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân. Thông tin cá nhân của chủ xe, như số chứng minh nhân dân, sẽ được sử dụng để xác định biển số xe.

Đối với người nước ngoài, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và quản lý thông tin của chủ xe nước ngoài. Tương tự, đối với tổ chức, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Việc này giúp định rõ và quản lý thông tin về xe cơ giới của tổ chức một cách chính xác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thông tin trên chỉ dựa trên Dự thảo và chưa được chính thức áp dụng.

Tuy chưa có văn bản pháp luật chính thức đề cập đến thuật ngữ “Biển số định danh”, thông qua Dự thảo Thông tư quy định về biển số xe, ta có thể hiểu rằng nó đề cập đến việc quản lý biển số xe dựa trên mã định danh của chủ xe. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và quản lý thông tin về xe cơ giới một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để hiểu rõ và áp dụng chính xác các quy định về “Biển số định danh”, cần tham khảo các văn bản pháp luật chính thức và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Bien so dinh danh

2. Khi nào sẽ có biển số định danh?

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về thời điểm áp dụng biển số định danh. Tuy nhiên, trong Dự thảo của Bộ Công an, biển số định danh được đề cập và có ý nghĩa như sau:

  • Biển số xe định danh sẽ được quản lý và cấp dựa trên mã định danh của chủ xe. Điều này nhằm tạo ra một hệ thống biển số xe cá nhân hóa, phù hợp với từng chủ xe. Dự thảo quy định rõ việc áp dụng biển số định danh cho chủ xe Việt Nam, người nước ngoài và tổ chức.
  • Đối với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân như số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân hoặc mã số thuế cá nhân. Người nước ngoài sẽ có biển số xe quản lý theo mã định danh của họ, ví dụ như số hộ chiếu hoặc giấy tờ tương tự. Đối với tổ chức, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.
  • Dự thảo cũng quy định về việc thu hồi và cấp lại biển số xe định danh. Khi chủ xe đăng ký một xe khác thuộc sở hữu của mình, biển số xe định danh hiện tại sẽ bị thu hồi và cấp lại cho xe mới trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số. Các trường hợp như xe hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu cũng đều là lý do để thu hồi biển số xe định danh. Nếu chủ xe không đăng ký lại xe sau thời hạn 5 năm, số biển số định danh sẽ bị thu hồi và sử dụng cho việc đăng ký xe khác. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ xe chuyển trụ sở hoặc nơi cư trú sang một tỉnh khác, biển số xe định danh có thể được giữ lại và sử dụng tiếp.

Tuy thông tin trên chỉ dựa trên Dự thảo và chưa được chính thức áp dụng. Để biết thông tin chi tiết và chính xác hơn về việc áp dụng biển số định danh, cần tham khảo các văn bản pháp luật chính thức và quy định từ cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại, Dự thảo của Bộ Công an cũng đưa ra một số quy định khác liên quan đến việc cấp lại biển số xe định danh. Theo Dự thảo, thời hạn cấp lại biển số định danh không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Dự thảo chỉ là một phiên bản đang trong quá trình thảo luận và có thể chưa được phê duyệt thành văn bản pháp luật chính thức.

Để có thông tin chính xác và chi tiết về biển số xe định danh, cần tham khảo các văn bản pháp luật và quy định cuối cùng từ Bộ Công an. Việc này đảm bảo sự nhất quán và tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc cấp và quản lý biển số xe cơ giới.

Bien so dinh danh

3. Nguyên tắc chung về  cấp biển số định danh

Dự thảo về đăng ký xe và cấp biển số xe đã đề ra một số nguyên tắc chung nhằm đảm bảo quy trình đăng ký xe và cấp biển số xe được thực hiện theo cách hợp pháp, công bằng và hiệu quả. Dưới đây là chi tiết nội dung về những nguyên tắc này:

  1. Xe cơ giới phải có nguồn gốc hợp pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để được đăng ký và cấp biển số xe theo quy định. Chủ xe, bao gồm cả tổ chức và cá nhân, phải có trụ sở hoặc nơi cư trú tại địa phương nơi đăng ký xe. Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, bao gồm mã định danh cá nhân cho người Việt Nam và mã định danh của người nước ngoài hoặc tổ chức.
  2. Trường hợp xe đã hết niên hạn sử dụng, bị hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó sẽ được thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe mới thuộc sở hữu của mình. Chủ xe được giữ lại số biển số định danh trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số. Sau thời hạn này, nếu chủ xe không đăng ký xe mới, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Trong trường hợp chủ xe chuyển trụ sở hoặc nơi cư trú sang một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác, không yêu cầu chủ xe thay đổi biển số xe và được phép giữ lại biển số xe cũ.
  3. Mọi thủ tục đăng ký xe phải được tiến hành thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Sau khi hoàn tất kê khai thông tin trên Cổng Dịch vụ công thành công, chủ xe sẽ nhận được mã hồ sơ để tiến hành đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong trường hợp không thực hiện được trên Cổng Dịch vụ công do thiếu dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
  4. Kết quả đăng ký xe sẽ được thông báo cho chủ xe thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc chủ xe có thể nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của mình. Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, người làm thủ tục sẽ nhận được kết quả trên Cổng Dịch vụ công.
  5. Hồ sơ đăng ký xe sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe. Các chứng từ giấy, bao gồm số máy, số khung và các kết quả giải quyết thủ tục hành chính có chữ ký số của cán bộ làm thủ tục hoặc cơ quan đăng ký xe, cũng sẽ được số hóa và có giá trị pháp lý như văn bản giấy.
  6. Đối với việc đấu giá biển số xe ô tô, tổ chức và cá nhân trúng đấu giá sẽ được lựa chọn đăng ký và cấp biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ xe có trụ sở hoặc cư trú, hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá.

Bien so dinh danh

Lưu ý rằng đây chỉ là dự thảo và chưa được phê duyệt thành văn bản pháp luật chính thức. Để có thông tin chi tiết và chính xác hơn về các quy định về đăng ký xe và cấp biển số xe, cần tham khảo các văn bản pháp luật và quy định cuối cùng từ Bộ Công an.

Kết luận 

Kết luận, biển số định danh là biển số xe cơ giới được cấp và quản lý dựa trên mã định danh của chủ xe. Đây là một hình thức biển số cá nhân hóa, phù hợp với từng chủ xe và có mục đích tăng cường quản lý và giám sát xe cơ giới. Mã định danh có thể liên quan đến số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, mã số thuế cá nhân, số hộ chiếu hoặc các giấy tờ tương tự. Biển số định danh giúp xác thực thông tin về chủ sở hữu của xe và cung cấp sự chính xác trong việc quản lý giao thông và an ninh.