𝐇𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐖𝐄𝐄𝐊𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐓𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̉𝐔 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐇𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐖𝐄𝐄𝐊𝐄𝐍𝐃
𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐓𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̉𝐔 𝟐𝟎𝟐𝟏
(Online 15/01 – 09/02/2021)
Nhân dịp cuối năm và chào mừng năm mới Tân Sửu, nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành trên các kênh thương mại điện tử, Express Center xin được gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi khi quý khách hàng mua sắm vào các ngày cuối tuần như sau:
 
🔰𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑.
Áp dụng khuyến mãi vào 3 cuối tuần trên các kênh thương mại điện tử và mua hàng onilne trên trang website của Express Center.
Thời gian áp dụng: Các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ ngày 𝟏𝟓/𝟎𝟏 đến ngày 𝟎𝟗/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏.
 
🔰𝐕𝐎𝐋𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐂 – áp dụng các ngày thứ sáu hàng tuần : (tức ngày 𝟏𝟓/𝟎𝟏; 𝟐𝟐/𝟎𝟏; 𝟐𝟗/𝟎𝟏; 𝟎𝟓/𝟎𝟐)
𝐕𝐨𝐥𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐗𝐌 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 giá giảm chỉ còn 𝟑𝟒𝟓,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 23%)
𝐕𝐨𝐥𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐗𝐌 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 giá giảm chỉ còn 𝟑𝟑𝟑,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 26%)
𝐕𝐨𝐥𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐗𝐌 𝐁𝐥𝐮𝐞 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟗𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 23%)
𝐕𝐨𝐥𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐓𝐒𝐙 𝐁𝐥𝐮𝐞 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟕𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 35%)
 
🔰𝐗𝐀𝐃𝐎 – áp dụng cho các ngày thứ bảy hàng tuần : (tức ngày 𝟏𝟔/𝟎𝟏; 𝟐𝟑/𝟎𝟏; 𝟑𝟎/𝟎𝟏; 𝟎𝟔/𝟎𝟐)
𝐗𝐚𝐝𝐨 𝐌𝐨𝐭𝐨 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐖𝟒𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟖𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 22%)
𝐗𝐚𝐝𝐨 𝟏𝟎𝐖𝟒𝟎 𝐌𝐀 𝟒𝐓 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟖𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 36%)
𝐗𝐚𝐝𝐨 𝟓𝐖𝟒𝟎 𝐌𝐀 𝟒𝐓 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟗𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 36%)
𝐗𝐚𝐝𝐨 𝟓𝐖𝟑𝟎 𝐋𝐗 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟐𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 33%)
𝐗𝐚𝐝𝐨 𝟓𝐖𝟒𝟎 𝐋𝐗 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟎𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 33%)
 
🔰𝐂𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐜 – áp dụng cho các ngày chủ nhật (tức ngày 𝟏𝟕/𝟎𝟏; 𝟐𝟒/𝟎𝟏; 𝟑𝟏/𝟎𝟏; 𝟎𝟕/𝟎𝟐)
𝐌𝐨𝐭𝐮𝐥 𝟑𝟎𝟎𝐕 – 𝐏𝐡𝐚́𝐩 giá giảm chỉ còn 𝟑𝟗𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 10%)
𝐅𝐮𝐜𝐡𝐬 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟎𝐰𝟒𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟖𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 17%)
𝐅𝐮𝐜𝐡𝐬 𝐏𝐫𝐨 𝟓𝐰𝟒𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟖𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 17%)
𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥 𝐄𝐒𝐏 𝟓𝐖𝟑𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟗𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 32%)
𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐱 𝟓𝐰𝟒𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟖𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 30%)
𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐱 𝟓𝐰𝟑𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟗𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 30%)
𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐗𝐑 𝟓𝐰𝟑𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟏𝟒𝟗,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 46%)
𝐄𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝟓𝐖𝟒𝟎 giá giảm chỉ còn 𝟐𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎 (giảm đến 23%)
 
🔰𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́:
– Chương trình diễn ra vào các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ ngày 𝟏𝟓/𝟎𝟏 – 𝟎𝟗/𝟎𝟐.
– Số lượng sản phẩm giới hạn, hãy nhanh chân sỡ hữu các sản phẩm này nhé.
– Chương trình áp dụng dành riêng cho các kênh thương mại điện tử của 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 bao gồm website 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫.𝐯𝐧 và 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞.
– CTKM này không áp dụng chung với các CTKM khác hiện có.

Trả lời